تصفح

Comune di
Vigonza
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي
أخبار

أخبار

14/07/2020     REFEZIONE dal 01/09/2018
MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/2021

​Dal 20 Luglio 2020 sono aperte le iscrizioni online per il servizio di refezione scolastica a.s. 2020/2021.
Entrando nella sezione documenti sarà possibile scaricare l'informativa.

08/05/2020     TRASPORTO SCOLASTICO
AVVISO PER GLI UTENTI DEL TRASPORTO SCOLASTICO

SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DELL'AVVISO NELLA SEZIONE DOCUMENTI

08/05/2020     REFEZIONE dal 01/09/2018
AVVISO PER GLI UTENTI DELLA REFEZIONE SCOLASTICA

SI PREGA DI PRENDERE VISIONE DELL'AVVISO NELLA SEZIONE DOCUMENTI

الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?

وصلات مواقع أخرى